42b8c263594bed06dd2aa6bf5d98d500EFQM ereduaz ikastetxearen gestioa

* 2002.urtean, ikastetxearen kudeaketa hobetzeko asmoarekin hasten da. Zuzendaritza Taldea , kalitate eta bikaintasunezko printzipioetan oinarrituriko kudeaketa ereduetako formakuntzan murgiltzen da.
mem 005retoke
* 2005. urtean ikastetxeak EUSKALITen Bikaintasunarekiko Konpromisoko Ziurtagiria jasotzen du,modu honetan izugarrizko prozesu batean sartzen da, kalitatearen abiaburuetan oinarrituz, prozesuen bidezko kudeaketa eta etengabeko hobekuntza sistema batean oinarriturik.
* 2005- 2006.eko ikasturtean, kalitatezko batzordea martxan jartzen dugu, hiru pertsonez osatuta (zuzendaria, ikasketa burua eta kalitatearen arduraduna). Batzorde hau jendearen betebeharrak, eskakizunetaz eta haien bidezkotasunaz arduratzen da.
Q de plata * 2011.urteko urrian, Euskaliteko 2 ebaluatzailek “Kanpoko Ebaluaketa” egin ondoren Bikaintasunaren
Konpromisoaren Diploma lortzen da, ondoren EFQM aren ereduaren arabera Kalitatearen Bikaintasunean zilarrezko Q lortuz.
Gaur egun hobekuntzaren bidean lan egiten jarraitzen dugu, ikastetxean hobekuntzak ezarriz.
Amaitzeko, jende guztiaren esfortsua eskertu nahi dugu.
Eskerrik asko

mem 018copia

 

DOKUMENTAZIOA:E_PE_14-18

MIB

Ikastetxeko gestio sistema

Ikastetxeko organigrama 

Prozesuen mapa