top of page

Bigarren Hezkuntza

DBH.jpg
DSC08350_edited.jpg

Etapa honetako hizkuntza eredua B da. Irakasgai guztiak Matemáticas eta Lengua Castellana izan ezik euskaraz irakasten dira.

Ingeles irakasgaia ordutegi barruan indartuta dago eta teknologia irakasgaia ingelesez irakasten da. “Technology”.

 • 1. Maila (2 ikasgela)

 • 2. Maila (2 ikasgela)

 • 3. Maila (2 ikasgela)

 • 4. Maila (2 ikasgela)

 

Etapa honetako ikasleen adina 12 urtetik 16 urtera artekoa da.

Helburu orokorra ikasleak bere osotasunean garatzea da: autonomia pertsonala eskuratuz eta gizartea hobetu ahal izateko beharrezko gaitasunak garatuz. Ingelesez, Euskaraz eta Gaztelaniaz ulertu, komunikatu eta moldatzeko gaitasuna izateko hezitzen dira.

Etapako ezaugarri nagusiak:

 • Aniztasunaren trataera. Arreta pertsonalizatua.

 • Ikasleen orientazio akademiko-profesionala.

 • Proiektuen bidezko lana. Curriculumaren garapena proiektuen bidez egiten da.

 • Proiektuen bidezko ikasketa elkarlanean oinarritutako metodologia eta Ikasketa-Zerbitzu proiektuen bidez osatzen da: era horretan ikasten denari garrantzia handia eman nahi zaio.

 • Gaitasun digitalaren garapena. Gela guztietan lan egiteko tresna gisa 1x1 gailuak erabiltzen dira. Ikasle bakoitzak bere Chromebooka dauka eta lizentzia digital eta Google Workspace-ren bidez lan egiten da.

 • Jarduera osagarriak egiteko aukera zabala.

 • Hautazko irakasgaiak DBHko 4. mailan: Informazio eta Komunikazio Teknologiak (IKT); Lan-jarduerari aplikatutako zientziak (LJAPZ); Ekintzailetza eta enpresa jardueren hastapenak (EEJH), Technology, Robotika, programazioa, besteak beste.

 

Informazio gehiago:

IMG_5252.JPG
IMG_5250.JPG

El objetivo principal es que los alumnos y alumnas se desarrollen de una manera integral adquiriendo un alto grado de autonomía personal y desarrollando las competencias necesarias para su participación activa en la mejora de la sociedad. Que tengan la capacidad de comprender, comunicarse y desenvolverse tanto  en inglés como en euskara y en castellano.

 

Características principales de la etapa:

 • Atención a la diversidad. Atención personalizada y tutorizada.

 • Orientación académico-profesional de los alumnos/as. 

 • Trabajo por proyectos. El desarrollo del curriculum se realiza trabajando por proyectos. 

 • El trabajo por proyectos se complementa con una metodología de trabajo colaborativo y con proyectos de Aprendizaje y servicio dando mayor significado al aprendizaje.

 • Desarrollo de la competencia digital. En todas las aulas como herramienta de trabajo se cuenta con dispositivos 1x1 en todas las aulas. Cada estudiante dispone de su Chromebook y se trabaja con licencias digitales y con Google Workspace.

 • Amplia gama de actividades complementarias.

 • Asignaturas optativas en DBH 4: Tecnologías de la información y la comunicación (TIC), Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial (IAE), Ciencias aplicadas a la actividad profesional, Technology, robótica, programación, entre otros.

Más información:

LOMLOE euskaraz.png
bottom of page